BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE (RULES)

Ostateczne brzmienie regulaminu zostanie podane do informacji w czerwiec 2023 (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu)

COVID-19

• Prosimy zapoznać się z naszą polityką sanitarną, która jest regularnie aktualizowana z myślą o naszych fanach, artystach i pracownikach w oparciu o zmieniające się okoliczności. W miarę zbliżania się do festiwalu będziemy nadal aktualizować tę stronę o najnowsze informacje i więcej szczegółów.

OSTRZEŻENIE COVID-19

• COVID-19 to niezwykle zaraźliwa choroba, która może prowadzić do ciężkiej choroby i śmierci. Istnieje nieodłączne i podwyższone ryzyko narażenia na COVID-19 w dowolnym miejscu publicznym lub miejscu, w którym przebywają ludzie i nie ma gwarancji, że osoby uczestniczące w festiwalu nie będą narażone na COVID-19.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY I POTWIERDZENIE ZDROWIA

• Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na przestrzeganie regulaminu festiwalu (w tym wszelkich obostrzeń sanitarnych) oraz wywieszonych instrukcji podczas trwania festiwalu. Według Sanepidu osoby starsze i osoby w każdym wieku z poważnymi schorzeniami podstawowymi mogą być bardziej narażone na śmierć lub ciężką chorobę z powodu COVID-19. Wszyscy uczestnicy powinni ocenić swoje ryzyko przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie w festiwalu. Wchodząc na festiwal uczestnicy dobrowolnie przyjmują wszelkie ryzyko związane z narażeniem na COVID-19 i potwierdzają, że będą przestrzegać lokalnych nakazów kwarantanny oraz wymogów kwarantanny NFZ, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

Bezpieczeństwo publiczne

rzedmioty niedozwolone

Przedmioty dozwolone

KODEKS POSTĘPOWANIA I ETYKIETA

Trapeton Summer Bash Festival jest zobowiązany do tworzenia atmosfery pełnej komfortu i zabawy dla każdego z naszych Fanów.

Te zachowania mogą spowodować, że zostaniesz wykluczony z udziału w TSB23:

Każda osoba, która nadużyje zasad Kodeksu Postępowania i Etyki, może zostać w trybie NATYCHMIASTOWYM usunięta z terenu festiwalu. Może to również skutkować powiadomieniem odpowiednich służb porządkowych.